chammies تضمینی کشاورزی سال زراعی مراکز خرید

chammies: تضمینی کشاورزی سال زراعی مراکز خرید خرید تضمینی گندم افزایش قیمت دو و 33 دهم درصد

گت بلاگز فرهنگی هنری كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

احکام مربوط به کسانی که روزه بر آنها واجب نیست. روزه داری | احکام روزه | روزه برکسانی که واجب نیست | رمضان96 |

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترتگروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛
كسى كه به واسطه پيرى نمی تواند روزه بگيرد، يا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست ولى در صورت دوم بايد براى هر روز يك مد كه تقريبا ده سير است گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد.
كسى كه به واسطه پيرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد، بنابر احتياط واجب بايد قضاى روزهايى را كه نگرفته بجا آورد.

عبارات مهم : روزه داری

اگر انسان مرضى دارد كه زياد تشنه می شود و نمی تواند تشنگى را تحمل كند يا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست ولى در صورت دوم بايد براى هر روز يك مد گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد و احتياط واجب آن است كه بيشتر از مقدارى كه ناچار است آب نياشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگيرد، بنابر احتياط واجب بايد روزه‏هايى را كه نگرفته قضا نمايد.
بر پسر يا دختري كه تازه بالغ شده است اند و قدرت بر روزه گرفتن ندارند، روزه واجب نيست و كفّاره هم ندارد ولي قضا دارد.
زني كه زاييدن او نزديك است و روزه براي حملش ضرر دارد روزه بر او واجب نيست، و بايد براي هر روز يك مد طعام يعني گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد و نيز اگر روزه براي خودش ضرر دارد، روزه براو واجب نيست و بنابراحتياط واجب بايد براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و در هر دو صورت روزه هايي را كه نگرفته بايد قضا نمايد.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: روزه داری | احکام روزه | روزه برکسانی که واجب نیست | رمضان96 |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog