chammies تضمینی کشاورزی سال زراعی مراکز خرید

chammies: تضمینی کشاورزی سال زراعی مراکز خرید خرید تضمینی گندم افزایش قیمت دو و 33 دهم درصد

گت بلاگز اخبار حوادث یکی بر چوبه دار دیگری در انتظار , برادران قاتل

«خبرجنوب» نوشت:نیمه شب یکی از ماه های سال 83 به مأموران یکی از كلانتري های کازرون خبر رسيد كه جوانی در يك درگيري مسلحانه شبانه بر اثر شليك گلوله زخمی و به بیمار

برادران قاتل؛ یکی بر چوبه دار دیگری در انتظار

عبارات مهم : اسلحه

برادر قاتل سریالی کنارتخته به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد.

«خبرجنوب» نوشت:نیمه شب یکی از ماه های سال 83 به مأموران یکی از كلانتري های کازرون خبر رسيد كه جوانی در يك درگيري مسلحانه شبانه بر اثر شليك گلوله زخمی و به بیمارستان انتقال یافته شده است است.

با گزارش ماجرا به قاضي ، بازپرس جنايي دستور تحقيقات در اين زمينه را صادر کرد. بررسي ها نشان ميداد كه جوانی با شلیک گلوله به کما رفته هست. با توجه به حساسیت عنوان تحقیقات در این رابطه شروع شد تا اینکه ماموران توانستند به سرنخ هایی دست یابند و ردپای یک جوان را که از دوستان این جوان بود در این شلیک مرگبار به دست آورند. در نهایت به دستور بازپرس این جوان دستگیر شد ولی در تحقیقات مدعی شد که وی سهوا شلیک کرده هست. در حالی که تحقیقات در این خصوص ادامه داشت مصدوم همچنان در کما بود و سال ها سپری می شد. تا اینکه سال 94 پسر جوان بعد از گذشت 11 سال زندگی نباتی درگذشت و مسیر تحقیقات وارد مرحله تازه ای شد.

یکی بر چوبه دار دیگری در انتظار , برادران قاتل

در این مدت اتفاقات زیادی افتاد به گونه ای که برادر متهم به شلیک مرگبار کسی نبود به جز قاتل سریالی کنارتخته. با فوت جوان مجروح، ماموران متهم را جهت بازجویی به اداره آگاهی انتقال یافته کردند. وی مدعی شد که سهوا شلیک کرده و به علت تاریکی شب متوجه نشده هست. در حالی متهم این ادعا را داشت که برادر وی(قاتل سریالی کنارتخته) قبل از اعدام بر علیه برادرش شهادت داده بود و مدعی شده است بود که به پسر جوان شلیک کرده است.

با توجه به سرنخ هایی که وجود داشت از متهم بار دیگر تحقیق شد.

«خبرجنوب» نوشت:نیمه شب یکی از ماه های سال 83 به مأموران یکی از كلانتري های کازرون خبر رسيد كه جوانی در يك درگيري مسلحانه شبانه بر اثر شليك گلوله زخمی و به بیمار

آنطور كه مشخص بود، اين دو از مدت ها قبل با هم دوست بودند ولی بر سر مسائلی با هم اختلاف داشتند كه باعث كينهورزي بين آنها شده است بود. درگيري آنها ادامه داشت تا جايي كه شب قبل از حادثه، متهم با اسلحه وی را زخمي كرده بود.

تحقيقات نشان ميداد كه اين دو نفر شب اتفاق با هم قرار دعوا گذاشته بودند ولی پيش از آن قاتل كه اسلحه در اختيار داشته به منزل مقتول رفته و با شليك گلوله او را زخمي و فرار كرده است.

بررسيها از اين حكايت داشت كه متهم اصلي اين پرونده برادر قاتل سریالی کنارتخته و از اراذل و اوباش است.

یکی بر چوبه دار دیگری در انتظار , برادران قاتل

اگرچه متهم سعي كرده بود ردي از خود به جا نگذارد ولی با انجام کارها پليسي همه سرنخ ها بر علیه این جوان وجود داشت از این رو پرونده جهت پیگیری به دادگاه ارسال شد.

برادر قاتل سریالی کنارتخته در حالی در جلسه دادگاه حاضر شد که اولیای دم خواستار قصاص وی شدند.

«خبرجنوب» نوشت:نیمه شب یکی از ماه های سال 83 به مأموران یکی از كلانتري های کازرون خبر رسيد كه جوانی در يك درگيري مسلحانه شبانه بر اثر شليك گلوله زخمی و به بیمار

وی در جریان دادگاه گفت: من و قربانی از سالها قبل با هم دوست بودیم. شب اتفاق باهم بودیم و جهت قدم زدن به خیابان آمدیم. من اسلحه داشتم و در تاریکی شب گلوله ای شلیک شد كه به دوستم اصابت کرد. متهم در تمامی مراحل تحقیقات همین ادعا را مطرح کرد. در نهایت ختم جلسه پیگیری اعلام و وی به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شد.

واژه های کلیدی: اسلحه | گلوله | دادگاه | تحقیقات | قاتل سریالی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog