chammies تضمینی کشاورزی سال زراعی مراکز خرید

chammies: تضمینی کشاورزی سال زراعی مراکز خرید خرید تضمینی گندم افزایش قیمت دو و 33 دهم درصد

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بعضی زیاد کردن قیمت‌ها در بودجه ۹۷ عوام‌فریبانه است / پارسایی

سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی بعضی زیاد کردن قیمت‌ها در بودجه ۹۷ را عوام‌فریبانه و در جهت سوق دادن قشر میانگین به زیر خط فقر دانست. 

بعضی زیاد کردن قیمت‌ها در بودجه ۹۷ عوام‌فریبانه است / پارسایی

پارسایی: بعضی زیاد کردن قیمت ها در بودجه ۹۷ عوام فریبانه است

عبارات مهم : استفاده

سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی بعضی زیاد کردن قیمت ها در بودجه ۹۷ را عوام فریبانه و در جهت سوق دادن قشر میانگین به زیر خط فقر دانست.

بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکسری از افراد جامعه زیر خطر فقر هستند و ما در حال حاضر یا پول نداریم و یا برنامه مورد نیاز را جهت ارتقای اوضاع آنها نداریم بنابراین لایحه بودجه به سمت کارهای عوام فریبانه پیش می رود. ما جهت کسانی که بالای خط فقر هستند عوارض می ببندیم مثل عوارض خروج از کشور، مالیات بر حقوق اساتید دانشگاه و قضات با سابقه که حق داشتن شغل دوم هم ندارند. اینها در واقع در جهت عوام فریبی است.

وی با بیان اینکه با توجه به اعتبارات کشور امکان پاسخگویی به مطالبات بسیاری از اقشار مثل فرهنگیان وجود ندارد، یادآور شد: انگار عوام فریبی جهت ما مُسَکِن موقتی است که از آن جهت آرام شدن فضا استفاده می کنیم در حالیکه این اوضاع جهت افراد زیر خط فقر سودی ندارد و باعث می شود اقشار میانگین هم با انواع فشارها به زیر خط فقر سوق داده شوند.

بعضی زیاد کردن قیمت‌ها در بودجه ۹۷ عوام‌فریبانه است / پارسایی

نمایند مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه کشور عزیزمان ایران جزو پنج کشور اول دنیا از نظر جاذبه گردشگری هست، گفت: پتانسیل بی بدیلی در این زمینه وجود دارد ولی متاسفانه راه استفاده از آن را بلد نیستیم.

وی بعضی مصوبات و پیشنهادات را مصداق دست کردن در جیب مردم دانست و گفت: زیاد کردن ۶۰۰ درصدی عوارض واردات ماشین و زیاد کردن ۳۰۰ تا ۶۰۰ درصدی عوارض خروج از کشور در تضاد با اصل سوم قانون اساسی در مورد برطرف تبعیضات نارواست به نظر شایستگی و حق مردم این نیست. ما باید فصل سوم قانون اساسی راجع به حقوق ملت را رعایت کنیم. هنگامی که می خواهیم حقوق کارمندان را زیاد کردن دهیم می گوییم این زیاد کردن طبق تورم باشد ولی در جایی که مردم باید پرداختی داشته باشند قیمت ها را بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ درصد زیاد کردن می دهیم، این چه صیانتی از حقوق ملت است.

سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی بعضی زیاد کردن قیمت‌ها در بودجه ۹۷ را عوام‌فریبانه و در جهت سوق دادن قشر میانگین به زیر خط فقر دانست. 

پارسایی با اشاره به آینده نگری زیاد کردن قیمت حامل های انرژی در برنامه ششم در حد فوب خلیج فارس، گفت: اگر می خواهیم قیمت بنزین را به اندازه فوب خلیج فارس زیاد کردن دهیم اشکالی ندارد ولی باید از همان خودروها هم استفاده کنیم که مصرف سوخت ارزش یک سوم و ایمنی ارزش چند برابر است.

واژه های کلیدی: استفاده | لایحه بودجه | قانون اساسی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog