chammies تضمینی کشاورزی سال زراعی مراکز خرید

chammies: تضمینی کشاورزی سال زراعی مراکز خرید خرید تضمینی گندم افزایش قیمت دو و 33 دهم درصد

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی با زیاد کردن قیمت ارز، قیمت تورم در سال آینده زیاد کردن می‌یابد

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: زیاد کردن قیمت ارز انتظارات تورمی را شدت یافتن کرده است و باید انتظار زیاد کردن تورم در سال آینده داشته باشیم.

با زیاد کردن قیمت ارز، قیمت تورم در سال آینده زیاد کردن می‌یابد

با زیاد کردن قیمت ارز، قیمت تورم در سال آینده زیاد کردن می یابد

عبارات مهم : بازار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا گفت: زیاد کردن قیمت ارز انتظارات تورمی را شدت یافتن کرده است و باید انتظار زیاد کردن تورم در سال آینده داشته باشیم.

دکتر علی اکبر قلی زاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت ارز یک متغیر بسیار مهم در اقتصاد کشور هست، اظهار کرد: هنگامی که قیمت ارز اوج رود انتظارات تورمی شدت یافتن شده است و تمام هزینه هایی که کشور در طول 4 سال گذشته تحمل کرده، از بین می رود.

وی با اشاره به اینکه با زیاد کردن قیمت ارز در تمامی حوزه های اقتصادی اثر انتظارات ظاهر می ‎شود، بیان کرد: قیمت ارز اثرات گسترده ای در اقتصاد کشور دارد و از لحاظ داخلی بر روی صادرات و واردات مؤثر است.

با زیاد کردن قیمت ارز، قیمت تورم در سال آینده زیاد کردن می‌یابد

این اقتصاددان با اشاره به اینکه در نظریات اقتصادی زیاد کردن قیمت ارز باعث کم کردن واردات و زیاد کردن صادرات می شود، تصریح کرد: این بحث ها نظری است ولی اینکه تا چه حد اتفاق بیفتد بستگی به ساختار اقتصادی کشور و کشش صادرات نسبت به ارز دارد که تجربه نشان می دهد کشور ما قدرت مسابقه پذیری بالایی ندارد.

وی با تأکید براینکه قیمت ارز برروی کالا و خدمات تأثیر بالایی دارد، بیان کرد: کشش صادرات نسبت به قیمت ارز در کشور عزیزمان ایران پایین است که در این حالت اتفاقات منفی گسترده می ‎شود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: زیاد کردن قیمت ارز انتظارات تورمی را شدت یافتن کرده است و باید انتظار زیاد کردن تورم در سال آینده داشته باشیم.

قلی زاده با بیان اینکه با زیاد کردن قیمت ارز، هزینه های تولید زیاد کردن می یابد، افزود: قرار داده های داخلی ما ارزی است به طوریکه قیمت ماشین آلات و مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی وابسته به ارز بوده و با زیاد کردن ارز، زیاد کردن می یابد.

وی قیمت ارز را مهمترین شاخص اقتصادی جهت خارجی ها دانست و خاطرنشان کرد: خارجی ها با قیمت ارز توان اقتصادی، ثبات و امنیت اقتصادی را ارزیابی می کنند به طوریکه کشوری که قیمت ارز اوج و یا نوسان داشته باشد، درجه اعتماد خارجی ها به اقتصاد این کشور آسیب پذیرتر می شود.

قلی زاده با بیان اینکه نوسان قیمت ارز نشان دهنده این است که کشور مدیران اقتصادی خوب و توانمندی ندارد، افزود: نوسان قیمت ارز تمام برنامه بنگاه های اقتصادی که با ارز سروکار دارند را بهم می ریزد و در صورتی که از حدی خارج شود دولت و بانک مرکزی هم قادر نیست این نوسان را از بین ببرد.

با زیاد کردن قیمت ارز، قیمت تورم در سال آینده زیاد کردن می‌یابد

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به اینکه اثرات قیمت ارز به دو صورت مستقیم بر روی کالاهای وابسته به قیمت ارز و غیرمستقیم که همان زیاد کردن قیمت تورم هست، نمایان می شود، تصریح کرد: اگر در بانک مرکزی منابع ارزی وجود داشته باشد و بتواند به طور مستمر وارد بازار کند، می تواند در کنترل بازار ارز مؤثر واقع شود.

وی با بیان اینکه با زیاد کردن قیمت ارز بازار سرمایه، پول و بورس به سمت ارز می رود، تأکید کرد: زیاد کردن ارز باعث خروج پول از بانک ها شده است و سمت خرید دلار می رود که در این صورت بانک قدرت وام دهی ندارد و درآمدی هم نخواهد داشت.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: زیاد کردن قیمت ارز انتظارات تورمی را شدت یافتن کرده است و باید انتظار زیاد کردن تورم در سال آینده داشته باشیم.

قلی زاده بیان کرد: بانک مرکزی می تواند به دو روش کنترل تقاضا و عرضه ارز قیمت ارز را کنترل کند ولی در شرایط فعلی که قیمت ارز دو نرخی هست، بانک مرکزی به قدری تقاضاها را محدود کرده است که نمی تواند تقاضا را کنترل کند و از طرفی زمانی که قیمت ارز در سراشیبی قرار بگیرد هر چه دلار وارد بازار شود باز هم مؤثر واقع نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه باید بازارهایی به وجود بیاید که منابع و پول های سرگردان را جذب کند، ادامه داد: بعضی تصور می کنند سیاست های دولت و بانک مرکزی این است که قیمت ارز باید زیاد کردن یابد در صورتی که باید عملکرد دولت در این زمینه دیده شود تا مردم اطمینان حاصل کنند که سیاست دولت این گونه نبوده و به صورت عملی نگرش و انتظارات مردم را نسبت به بازار ارز و دولت اصلاح کنند.

با زیاد کردن قیمت ارز، قیمت تورم در سال آینده زیاد کردن می‌یابد

واژه های کلیدی: بازار | مرکزی | نوسان | کنترل | اقتصاد | اقتصاد | صادرات | اقتصادی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog