chammies تضمینی کشاورزی سال زراعی مراکز خرید

chammies: تضمینی کشاورزی سال زراعی مراکز خرید خرید تضمینی گندم افزایش قیمت دو و 33 دهم درصد

گت بلاگز اخبار اجتماعی شرایط معافیت مشمولان غایب در سال ۹۷

در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده، قرار بر این شده است تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند،با پرداخت جریمه مدت وقت غیبت ب

شرایط معافیت مشمولان غایب در سال ۹۷

شرایط معافیت مشمولان غایب در سال ۹۷

عبارات مهم : قانون

در جریان بررسی تبصره های لایحه بودجه سال آینده، قرار بر این شده است تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند،با پرداخت جریمه مدت وقت غیبت به صورت نقد و اقساطی تا آخر سال ۱۳۹۷ معاف شوند.

به گزارش ایسنا، یکی از تبصره های بودجه که در چند سال گذشته در آن گنجانده می شود مربوط به شرایط خرید جریمه از سوی مشمولانی است که بیش از هشت سال غیبت دارند. با وجود مخالفت هایی که در مواری در این باره مطرح هست، ولی حدود سه سالی است که در لایحه بودجه قرار گرفته و در نهایت در مجلس تصویب می شود.

شرایط معافیت مشمولان غایب در سال ۹۷

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از روند پیگیری و تدوین لایحه بودجه سال آینده، هیات دولت در جلسه بررسی تبصره های لایحه بار دیگر با ادامه اجرای این قانون موافقت کرده و جهت سال بعد نیز اجرایی می شود. بنابراین تاکنون قرار بر این است که شرایط معافیت مشمولان دارای بیش از هشت سال غیبت به روال امسال و آنچه در بودجه قرار داشت باشد.

شنیده ها حاکی از آن است که در جریان بررسی لایحه بودجه جهت تصویب تبصره مربوط به معافیت مشمولان، در مواردی مخالفت هایی از سوی وزارت دفاع مطرح بوده هست، به خاص راجع به اینکه در این حالت شرایط جهت همه مشمولان (از نظر سطح مالی) یکسان نیست، ولی در نهایت جهت لایحه بودجه ۱۳۹۷ نیز مصوب شده است است.

در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده، قرار بر این شده است تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند،با پرداخت جریمه مدت وقت غیبت ب

طبق آنچه که در قانون بودجه امسال وجود دارد بر اساس بند(ب) تبصره ۱۳۹۶ که جهت سال بعد نیز تکرار شده است هست، دولت می تواند کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت وقت غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا آخر سال اجرای قانون بودجه تسویه می شود، معاف کند.

میزان جریمه مشمولان غائب جهت صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی، طبق آنچه در قانون بودچه امسال اجرایی شد از این قرار هست؛ مشمولان زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان، لیسانس ۲۵ میلیون تومان، فوق لیسانس ۳۰ میلیون تومان، دکترا عمومی علوم پزشکی ۳۵ میلیون تومان، دکترا تخصصی غیرعلوم غیرپزشکی ۴۰ میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر تا ۵۰ میلیون تومان باید جهت خرید جریمه بپردازند.

همچنین به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می شود. جهت مشمولان متاهل، پنج درصد و جهت مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.

شرایط معافیت مشمولان غایب در سال ۹۷

مشمولان غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی جهت صدور کارت آخر خدمت اقدام می کنند، می توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند.

اما در مورد نحوه خرج منابع ناشی از فروش جریمه خدمت سربازی باید یادآور شد که طبق قانون بودجه سال جاری، تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان به صورت مساوی به ردیف های ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با شرکت بـرنامه و بودجه کشور تخصیص داده شده است می یابد.

در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده، قرار بر این شده است تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند،با پرداخت جریمه مدت وقت غیبت ب

واژه های کلیدی: قانون | معافیت | میلیون | بودجه کشور | لایحه بودجه | شرایط معافیت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog